March 21

A dialoge

-Hello, my name is Harut. What is your name?

-My name is Gagik.

-Have you got a sister or a brother?

-I have got a brother.

-How old is he?

-He is six.

-Does he look like you?

-No.

-Can you describe him?

-He has brown eyes, black hair, small nose and big mouth.

-Have you got a friend?

-Yes, I have got a friend, his name is Davit.

-Who is your best friend?

-My best friend is Karen.

-Can you describe him?

-He is twelve. He has black eyes, blak hair, big nose and big mouth.

-Good bye.

-Good bye.


Posted March 21, 2023 by Հարության Թովմասյան in category ENGLISH

About the Author

Բարև, ես Հարությունն եմ Թովմասյան: Բարի գալուստ իմ Բլոգ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացւ Կրթահամալիրի Հարավային դպրոցի 4-3 դասարանում:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*